Asociatia Cercul Farmacistilor Bucuresti
SCOP SI OBIECTIVE

RAPORT DE ACTIVITATE

Statutul SRIF
Regulament SRIF
Consiliul Director SRIF

STATUTUL SOCIETATII ROMANE DE ISTORlA FARMACIEI

perioada 2009-2012
perioada 2006-2009


REGULAMENTUL SOCIETATII ROMANE DE ISTORIA FARMACIEI
 
Parteneri:
Muzeul de Istoria Farmaciei
DETALII DIFERITE
Obiective 2011
 
ACTIUNI – TERMENE – RESPONSABILI


   Activitate curenta

      1.- Sedinte ale Biroului si Consiliului Director, conform statutului si regulamentului si ori de cate ori va fi nevoie ;

         Raspundere : Presedinte, Secretar general;

         Termen : permanent


      2.- intocmirea corespondentei, distribuire de materiale, distribuire de publicaTii de istoria farmaciei ;

         Raspundere : Secretar, presedintele

         Termen : permanent


      3.- Evidenta membrilor SRIF, completarea Fiselor individuale

         Raspundere : Secretarul general

         Termen – permanent ;


      4.- Achitarea cotizatiei la IGGP in perioada iulie-septembrie anul curent; trimiterea sumei corespunzatoare numarului membrilor cotizanti, in Euro, la trezorierul IGGP ;

         Raspundere : Secretar general, Trezorier

         Termen: iulie-septembrie a.c.


      5.1- Participari ale membrilor SRIF la sesiuni lunare si Reuniuni Nationale de Istoria Medicinii, sesiuni si alte manifestari Stiintifice ale Societatii de Stiinte Farmaceutice din Romania, precum si la alte manifestari stiintifice nationale si internationale

         Raspundere: Presedinte, Secretar general, Presedintii Sectiunilor SRIF ;

         Termen: permanent;


      5.2. – Organizarea Reuniunii Anuale, SRIF 2012

      6.- Organizarea sesiunilor Stiintifice periodice, in cadrul sectiunilor (cercurilor) SRIF din teritoriu Si in Municipiul Bucuresti-

            Raspundere: Birourile sectiunilor

            Termen: permanent;


      7- Activitate cu studentii si cu cercetatori tineri, in domeniul Istoriei farmaciei

            Raspundere: Biroul Consiliului si Birourile Sectiunilor

            Termen: Sarcina Permanenta      8- Elaborarea unui proiect de Regulament pentru Muzeul National de Istoria Farmaciei al acestui muzeu.

            Raspundere: Organizator muzeu, Presedinte si intreg Consiliul.

            Termen: permanent pana la solutionare      9.- Inventariere de obiecte, aparatura, mobilier, publicatii de Istoria Farmaciei si identificare de institutii muzeale (colectii, farmacii muzeu, farmacii istorice) in zonele geografice unde functioneaza sectiuni SRIF

            Raspundere: Comitetele sectiunilor

            Termen:permanent pana la solutionare,      10.- Intensificarea eforturilor pentru deschiderea unor sectiuni ale Muzeului, dupa Sectiunea A - Colectia Facultatii de Farmacie din Bucuresti ,,Conf. Dr. Farm. Zisi st. Farsirotu ",

            Raspundere: Organizator muzeu, Presedinte, Comitetul Sectiei Bucuresti

            Termen: 31 Decembrie 2012,      11.- Realizare de Albume si alte publicatii avand ca teme :

         - Colectia muzeala a Facult??ii de Farmacie din Bucure?ti – album- in responsabilitatea cadrelor didactice de la disciplina; - Relatii farmaceutice internationale;

         - Carti, Biografii si Bibliografii de Istoria Farmaciei;

            Raspundere: Presedinte si Birourile Sectiunilor din teritoriu

            Termen: sfarsitul anului 2012      12.- Continuarea colaborarii SRIF cu Societati similare din tari vecine, prin :

         a.- participari reciproce la manifestari stiintifice ;

         b.- schimburi de reviste si alte materiale ;

         c.- abonamente la reviste de istoria farmaciei din strainatate.

            Raspundere: Presedintele ajutat de Biroul Consiliului Director, Comitetele Sectiunilor

            Termen :permanent;
Activitate economico-financiara

      13.- incasare cotizatii si sponsorizari etc. in conformitate cu statutul si regulamentul ; inregistrarea ?i eviden?a documentelor financiar-contabile, conform reglementarilor legale.

            Raspundere : secretar, trezorier ;

            Termen : Permanent.


      14.- Urmarirea Executiei bugetare pe anul 2012, pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala din 24 martie 2012.

            Raspundere: Trezorier si Cenzori

            Termen : urmarire trimestriala
MANIFESTARI STIINTIFICE nationale, internationale, 2012

      Nationale

         26-28 Aprilie 2012, Congresul Anual al Asociatiei Medicale Romane, Academia Romana; Contactati:Tel: 021 2111508, Fax: 021 3121357; e-mail: cassimona@yahoo.com;

         03.05.2012, Sesiunea de primavara a CRIFST, Academia Romana, Omagiu pentru 4 personalitati stiintifice: Spiru Haret(1851-1912), C. Istrati (1850-1918), Caius Iacob (1912- 1992) si Arnold-Lucien Montandon;

         10-12 Mai 2012, Zilele farmaceutice oradene editia a VI-a ORADEA bihor@colegfarm.ro

         31 Mai-2 Iunie 2012, Reuniune Nationala Anuala de Istoria Medicinei, Iasi, Contactati: Prof. Dr. Dana Baran, UMF "Gr.T.Popa", Str. Universitatii nr. 16, Iasi, cod postal 700115, Tel: 0740 142210; e-mail: dana_baran@yahoo.com; dbaran491@gmail.com;

         Propunere: 27-29 Septembrie 2012, A XXI-a Reuniune Nationala Anuala de Istoria Farmaciei, locatie......................;

      Internationale

         - Pharmaziehistorische Biennale in Regensburg (Bienala de Farmacie, Regensburg) (Germania), - Wissenschaftsdifferenzierung in der Pharmazie – Entwicklung pharmazeutischer Zweigdisziplinen" 20. – 22. Aprilie 2012; (Diferentiere stiintifica in Farmacie – Dezvoltarea domeniului farmaciei). Informare la Prof. Ana Carata;

         - Simpozionul International in Stiinte Farmaceutice –ISOPS, Ankara, Turcia, 26-29 Iunie;

         - 12-16 Septembrie – Congresul International de Istoria Medicinii, cu tema: Dezvoltarea Stiintelor medicale intre trecut si viitor, Padua – Abano Terme (Italia);

         - 3-8 Octombrie, Congresul Centenar FIP – viitorul farmaciei – va fi parte a creatiei? (FIP Centennial Congress – the future of pharmacy, be part of the creation?)
Obiective 2011
PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2012
Actiuni SRIF in 2012
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012
 
Copyright © 2009 SRIF. Toate drepturile rezervate.