Asociatia Cercul Farmacistilor Bucuresti
SCOP SI OBIECTIVE

RAPORT DE ACTIVITATE

Statutul SRIF
Regulament SRIF
Consiliul Director SRIF

STATUTUL SOCIETATII ROMANE DE ISTORlA FARMACIEI

perioada 2009-2012
perioada 2006-2009


REGULAMENTUL SOCIETATII ROMANE DE ISTORIA FARMACIEI
 
Parteneri:
Muzeul de Istoria Farmaciei
DETALII DIFERITE
Actiuni SRIF in 2012
 
I – Activitati curente

- s-a intocmit corespondenta cu destinatii in tara si strainatate,

- s-au distribuit materiale anunturi catre membrii Societatii prin presedintii de sectiuni, s-au distribuit reviste (Revista IGGP NewsLetter 2012, revista Societatii Catalane de Istoria Farmaciei si revista Galenus)

-s-a achitat cotizatia la IGGP, la solicitarea trezorierului de la Berlin

- evidenta membrilor SRIF ne arata la sfarsitul anului 2012: 300 membri cotizanti -30 lei, 46 pensionari -15 lei, 18 onorifici.II - Activitate stiintifica

Organizarea Reuniunii XXI , 11-13 octombrie 2012, Bucuresti.

- Participanti si invitati speciali : Chisinau, Franta, CRIFST, AMR., Facultate

- 37 de lucrari cu circa 50 autori si coautori, asa cum au fost inclusi in volumul in extenso;

Publicarea vol in extenso si distribuirea lui la mapa Reuniunii a fost o noutate binevenita Mentionam activitatea deosebita depusa de Dl Sef lucrari Mogosanu privind realizarea vol de lucrari. De asemenea un material documentar deosebit este publicatia FPA Constantin Iugulescu realizata de farm. Laura Iugulescu Const publicata deasemenea la Craiova la editura SITECH

Participarea membrilor SRIF la Reuniunea Nationala de Istoria Medicinei 31 mai-2 iunie 2012, Iasi, unde au fost prezentate mai multe lucrari. Autori si coautori de la SRIF au fost: A.Lucasciuc , M.G.Suliman, A.Carata, M.L.Stanescu, Cta.Rizescu, A.E.Taerel, C.Rais, R.V.Niculescu

De asemenea o actiune reusita a fost participarea unor membrii Srif cu lucrare care a fost premiata la Congresul International de Istoria Medicinei din toamna lui 2012(M.G.Suliman, A.Lucasciuc) la Congresul desfasurat in Italia. Mentionam participarea unor membrii ai SRIF la sedintele bilunare de comunuicari stiintifice ale SRIM. Cele mai multe participari au avut A. Lucasciuc, Maria Besciu, M.G.Suliman, Maria SOPOREAN, Cta RIZESCU, A. CARATA , celelalte cadre didactice de la Catedra.

Participarea la sesiunile de primavara si toamna, mai si octombrie unde s-au prezentat doua lucrari în mai si 4 lucrari in octombrie. Autori si coautori: M.L.Stanescu, stud. Laura Nicolae, Taerel, Cta.Rizescu, A.Carata.

In activitatea de indrumare a activitatii stiintifice studentesti s-au prezentat la sesiunea cercurilor stiintifice studentesti 3 lucrari de catre 3 studenti ML Stanescu, Cristina Enculescu, Laura Nicolae (colab cu Facultatea de Medicina din Craiova)

Tot in activitatea de indrumare a cercetarii stiintifice a studentilor s-a desfasurat a 3-a editie a concursului Bursa de Excelenta "Conf. Dr. Farm. Z. St. Farsirotu" la care au concurat 4 studente: Nicolae Laura, Nicolae Andreea Catalina, Fieraru Andreea Ligia, BICU Adelina. Lucrarea premiata a fost a studentei Laura Nicolae "Valori de patrimoniu medico-farmaceutic, istoric in Muzeul de Istoria Medicinei si Farmaciei "Victor GOMOIU" din CRAIOVA. Un capitol din lucrarile care s-au premiat la aceste 3 editii se refera la patrimoniu din colectia Z.St.Farsirotu


III – Activitate economico-financiara - incasarea cotizatiei si plata cotizatiei la IGGP; incasare alte venituri ( Mihaela Farsirotu a donat pentru Muzeu 2200 euro); diferite plati din conturile SRIF, in lei si euro; urmarirea executiei bugetare.

Activitatea economica in societatea noastra s-a desfasurat conform reglementarilor legale dupa cum se va vedea in raportul financiar contabil

Program de activitate pe anul 2013 - proiect
ACTIUNI – TERMENE – RESPONSABILI

Activitate curenta

1.- Sedinte ale Biroului si Consiliului Director, conform statutului si regulamentului si ori de cate ori va fi nevoie ; propunem 4 sedinte de birou in principiu la data sesiunilor trimestriale

Sedinte de consiliu director 2 / an (prima anterior Ad. Gen Anuale; a doua cu prilejul Reuniunilor nationale. Mentionam ca organele de conducere SRIF (Birou, Comitete ale sectiunilor, Consiliul director pot fi convocate si organizate ori de cate ori este nevoie la convocarea Presedintelui si secretarului

3.- intocmirea corespondentei, distribuire de materiale, distribuire de publicatii de istoria farmaciei ;

Raspund : Secretari, presedintii,Termen : permanent

2.- Evidenta membrilor SRIF, completarea Fiselor individuale

Termen – permanent ; Raspunde : Secretarii, conform Statutului

4.- Achitarea cotizatiei la IGGP in perioada iulie-septembrie anul curent; trimiterea sumei corespunzatoare numarului membrilor cotizanti, in Euro, la trezorierul IGGP ;

Termen: iulie-septembrie a.c. Raspund : Presedinte Secretar general,

5.- Participari ale membrilor SRIF la sesiuni lunare si Reuniuni Nationale de Istoria Medicinii, sesiuni si alte manifestari Stiintifice ale Societatii de Stiinte Farmaceutice din Romania, precum si la alte manifestari stiintifice nationale si internationale
- Termen: permanent;
Raspund: Presedinte, Secretar general, Presedintii Sectiunilor SRIF ;

6.- Organizarea manifestarilor Stiintifice anuale (reuniuni, sesiuni trimestriale ) si participare la diferite manifestari stiintifice de istoria in cadrul sectiunilor (cercurilor) SRIF din teritoriu Si in Municipiul Bucuresti-

Termen: permanent; Raspund: Birourile sectiunilor

.7- Activitate cu studentii si cu cercetatori tineri, in domeniul Istoriei farmaciei ; Sarcina Permanenta,

Raspund: Biroul Consiliului si Birourile Sectiunilor

8-- Elaborarea unui proiect de Regulament pentru Muzeul National de Istoria Farmaciei al acestui muzeu.

Termen:permanent pana la solutionare,

Raspund : Organizator muzeu, Presedinte si intreg Consiliul.

9.- Inventariere de obiecte, aparatura, mobilier, publicatii de Istoria Farmaciei si identificare de institutii muzeale (colectii, farmacii muzeu, farmacii istorice) in zonele geografice unde functioneaza sectiuni SRIF

Termen:permanent pana la solutionare,

Raspund Comitetele secTiunilor

10.- Intensificarea eforturilor pentru deschiderea unor sectiuni ale Muzeului, dupa Sectiunea A - Colectia Facultatii de Farmacie din Bucuresti ,,Conf. Dr. Farm. Zisi st. Farsirotu ",

Termen: 31 Decembrie 2012,

Raspund : Organizator muzeu, Presedinte, Comitetul Sectiei Bucuresti

11.- Realizare de Albume si alte publicatii avand ca teme :

-Colectia muzeala a Facultatii de Farmacie din Bucuresti – album- in responsabilitatea cadrelor didactice de la disciplina; - Relatii farmaceutice internationale;

- Carti, Biografii si Bibliografii de Istoria Farmaciei;

Termen: sfarsitul anului 2012

Raspunde Presedinte si Birourile Sectiunilor din teritoriu12.- Continuarea colaborarii SRIF cu Societati similare din tari vecine, prin :

a.- participari reciproce la manifestari stiintifice ;

b.- schimburi de reviste si alte materiale ;

c.- abonamente la reviste de istoria farmaciei din strainatate.

Termen :permanent;

Raspunde Presedintele ajutat de Biroul Consiliului Director, Comitetele Sectiunilor


IV Continuarea activitatilor pentru proiectul Muzeului virtual pentru Istoria Farmaciei. Activitate administrativa pentru muzeu Din 2012 s-a inceput proiectl de realizare a muzeului

Activitate economico-financiara

13.- incasare cotizatii si sponsorizari etc. in conformitate cu statutul si regulamentul ; inregistrarea si evidenta documentelor financiar-contabile, conform reglementarilor legale.

Termen : Permanent.
Raspund : secretar, trezorier ;

14.- Urmarirea Executiei bugetare pe anul 2013, pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea generala din 24 martie 2012.

Termen : urmarire trimestriala de catre Trezorier si Cenzori
MANIFESTARI STIINTIFICE nationale, internationale, 2013

Participarea la Reuniune la A xxii-A Reuniune nationala SRIF 4-6 aprilie 2013

Al 41 Congres Internationale 10-14 septembrie, Paris

Alte manifestari de istoria medicinei si farmaciei 2013
Obiective 2011
PROGRAM DE ACTIVITATE PE ANUL 2012
Actiuni SRIF in 2012
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012
 
Copyright © 2009 SRIF. Toate drepturile rezervate.